Route Distance Time
Singapore to Aomori Prefecture 4531.37 km 75 hours 31 mins
Bangkok to Aomori Prefecture 4620.32 km 77 hours 31 mins
Hackney to Aomori Prefecture 15512.58 km 258 hours 32 mins
Dulwich to Aomori Prefecture 15518.44 km 258 hours 38 mins
Toronto to Aomori Prefecture 15541.4 km 259 hours 1 mins