How to Reach Jaanimäe

How to reach Jaanimäe from Pskov Airport

Travel Mode : Drive ( 102.23 km / 92 mins)

    • via Car ( 102.23 km / approx 92 mins)

How to reach Jaanimäe from Tartu Airport

Travel Mode : Taxi ( 76.5 km / 68 mins)

    • via Taxi ( 76.5 km / approx 68 mins)