How to Reach Jiayuguan

How to reach Jiayuguan from Jiayuguan Airport

Travel Mode : Taxi ( 14.51 km / 14 mins)

    • via Taxi ( 14.51 km / approx 14 mins)

Route Distance Time
Kunming to Jiayuguan 585.08 km 9 hours 45 mins