Top Things To Do near Kinpu Shrine, Osaka

 1. Chikurin-in Gumpoen Ryokan

  2.59 Km from Kinpu Shrine

  Address: 2142 Yoshinoyama, Yoshino, Yoshino District, Nara Prefecture 639-3115, Japan

 2. Mount Yoshino

  2.4 Km from Kinpu Shrine

  Address: Mount Yoshino, Yoshinoyama, Yoshino, Yoshino District, Nara Prefecture 639-3115, Japan

 3. Yoshimizu Shrine

  3.33 Km from Kinpu Shrine

 4. Nyoirin-ji Temple

  2.76 Km from Kinpu Shrine

 5. Yoshino Mikumari Shrine

  1.49 Km from Kinpu Shrine

 6. Kimpusen-ji

  3.59 Km from Kinpu Shrine

 7. Yoshino Station

  4.62 Km from Kinpu Shrine