Top Things To Do near Kinpu Shrine, Osaka

 1. chikurin-in gumpoen ryokan

  2.59 Km from Kinpu Shrine

  Address: 2142 Yoshinoyama, Yoshino, Yoshino District, Nara Prefecture 639-3115, Japan

 2. mount yoshino

  2.4 Km from Kinpu Shrine

  Address: Mount Yoshino, Yoshinoyama, Yoshino, Yoshino District, Nara Prefecture 639-3115, Japan

 3. yoshimizu shrine

  3.33 Km from Kinpu Shrine

 4. nyoirin-ji temple

  2.76 Km from Kinpu Shrine

 5. yoshino mikumari shrine

  1.49 Km from Kinpu Shrine

 6. kimpusen-ji

  3.59 Km from Kinpu Shrine

 7. yoshino station

  4.62 Km from Kinpu Shrine