Route Distance Time
Ankara to Peshkopi 1391.86 km 23 hours 11 mins
Greenfield to Peshkopi 11802.51 km 196 hours 42 mins