Route Distance Time
Acacia ridge to Tenterfield 182.78 km 3 hours 2 mins
Cannon hill to Tenterfield 196.6 km 3 hours 16 mins
Morayfield to Tenterfield 218.04 km 3 hours 38 mins
Maroochydore to Tenterfield 264.89 km 4 hours 24 mins
Eleebana to Tenterfield 387.87 km 6 hours 27 mins
Sydney to Tenterfield 475.38 km 7 hours 55 mins