How to Reach Vinné

How to reach Vinné from Košice Airport

Travel Mode : Taxi ( 75.67 km / 71 mins)

    • via Taxi ( 75.67 km / approx 71 mins)

How to reach Vinné from Presov Airport

Travel Mode : Taxi ( 83.19 km / 78 mins)

    • via Taxi ( 83.19 km / approx 78 mins)