How to Reach Waipoua Kauri Forest

How to reach Waipoua Kauri Forest from Kerikeri Airport

Travel Mode : Drive ( 113.59 km / 104 mins)

    • via Car ( 113.59 km / approx 104 mins)

How to reach Waipoua Kauri Forest from Kaikohe Airport

Travel Mode : Drive ( 92.61 km / 84 mins)

    • via Car ( 92.61 km / approx 84 mins)

How to reach Waipoua Kauri Forest from Dargaville Aerodrome Airport

Travel Mode : Taxi ( 57.61 km / 57 mins)

    • via Taxi ( 57.61 km / approx 57 mins)